Vägval...

01.08.2018

När du undrar vilket val du ska göra, vilket beslut som ska tas, vilken väg som är bäst att gå.
När du slits mellan till synes oförenliga upplevelser.
När du har så många bollar i luften att du inte ser den vackra himlen. Eller när ingen enda boll är i luften och inga vägar visar sig.
När omvärlden uppfattas som krånglig och bångstyrig.
Luta dig då inåt. Släpp för en stund fokus på idén att du måste tänka ut lösningen eller överväga alla alternativ för att gå "rätt" väg.
Kliv inåt, fall mjukt in i din mitt. Mitten och centralpunkten för hela ditt väsen, där allt är i sin ordning, och där din längtan, önskan och vilja finns i sin ursprungliga kraft, innan de blev smuliga av alla yttre krav.
Vila i tystnad där så länge du behöver och så ofta du kan och låt din röda tråd visa dig vägen ☀️